Boston Metropolis Philoptochos 2017-2019 Board Members

CHAIRMAN OF THE BOARD
His Eminence Metropolitan Methodios

2017-2019 Executive Board

PRESIDENT
Elaine Zetes


FIRST VICE PRESIDENT
Georgia Lagadinos


SECOND VICE PRESIDENT
Eleni Stamboulidis


RECORDING SECRETARY
Sharon Konstantinidis


CORRESPONDING SECRETARY
Maria Tamvakologos


TREASURER
Irene Stefanakos


ADVISOR
 Frances Levas


Board Members
Aleka Akrivlellis
Calliope Badavas
Debbie Ciejek
Alexandra Coios Dimou
Kiki Feldmar
Amy Kalogeropoulos
Stella Kazantzas
Athena Kalyvas
Theresa Nibi
Eleni Pantelis
Savina Prokopios-Davos
Diane Stamatopulos
Evangelia Stamoulis
Cleopatra Tsolas